Prosjektlederopplæring

Prosjektlederskolen.no er opplæringspartner for virksomheter, i privat og offentlig sektor, som ønsker å sikre at deres prosjektledere har kunnskaper og ferdigheter som tilfredsstiller internasjonale standarder. Les mer om prosjektlederskolens verdibidrag.

Opplæringen skjer, i hovedsak, i form av klasseromsundervisning, og er bygd på Project Management Institute (PMI) ® sine normer, konsepter og begreper, slik disse er beskrevet i gjeldende versjon av «A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK ® Guide) – Fifth Edition, Project Management Institute Inc., 2013.

Pensum er definert ut fra internasjonalt anerkjente standarder, samtidig som undervisningen er tilpasset den individuelle virksomhetens egenart, utfordringer og prioriteringer. Alle deltakerene i læringsarenaen vil komme fra samme virksomhet, slik at alle diskusjoner vil skje under forutsetning om konfidensialitet.

Prosjektlederskolen.no sitt overordnede kvalitetsmål er at kursdeltakerne skal oppleve at alt de lærer er direkte relevant for egen arbeidshverdag. Kursholder vil derfor ha gjort seg kjent med virksomhetens situasjon før undervisningen starter, og kursmaterialet vil reflektere dette. Kursdeltakerne vil også bli oppfordret til å delta aktivt i undervisningstimene, gjennom å bringe inn problemstillinger fra egen arbeidshverdag.

Vi i Prosjektlederskolen ønsker at det skal være enkelt å være kursdeltaker hos oss. Vi holder derfor skole der dere er, og når det passer for dere. Våre honorarkrav er tilpasset moderate opplæringsbudsjetter.

PMBOK is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.REP_sm_colorprosjektlederskolen 1