Arbeidsmetode

Hver kursmodul har i utgangspunktet en normert varighet på 6 timer, eksklusive pauser. Kursholder kan tilpasse tidsbruken til relevansen av kursmodulen for den enkelte virksomhet, slik at det kan være aktuelt å bruke mer tid på enkelte moduler, mindre på andre.

Undervisningen er basert på en kombinasjon av forelesning, plenumsdiskusjon og oppgaveløsing. Kursdeltakerne oppfordres til å være aktive, spesielt i å trekke egne erfaringer og aktuelle utfordringer i egen virksomhet inn i undervisningen.

Som et pedagogisk prinsipp forventes det at deltakerne tar egne notater, både fra forelesninger, diskusjoner og oppgavebesvarelser. Kursholder vil tilgjengeliggjøre kurshefter for hver modul, og i en viss utstrekning benytte Powerpoint-bilder, men ikke på en slik måte at kopier av disse kan erstatte egne notater.