Kvalitetsmål og måling

Prosjektlederskolen har to overordnede kvalitetsmål:

  1. Våre kunder; virksomhetens ledelse og kursdeltakere, skal oppleve at den tiden de har brukt sammen med oss, og de honorarene de har betalt til oss, skal være vel anvendte ressurser.
  2. Alt utdanningsmateriell skal samsvare med gyldig versjon av relevante PMI -standarder.

For å kontrollere at undervisningen til enhver tid har riktig kvalitet bes kursdeltakerne evaluere kurset, både underveis og ved avslutningen. Sentrale evalueringskriterier er i hvilken grad  kursdeltakerne opplever undervisning som relevant for deres arbeidssituasjon og eget kompetansebehov. Denne fremgangsmåten reflekterer vårt syn på hva som bør være kursholderens viktigste kvalitet; evnen til å oppfatte hvor skoen trykker, og til å vektlegge de kompetanseelementer som er mest nyttige for kursdeltakerne og for virksomheten.

Kursholdere vil være sertifisert av PMI, enten som Certified Associate in Project Management (CAPM)® eller Project Management Professional (PMP)®, og selv ha deltatt som assistent ved minst to tidligere gjennomføringer av kurset.

Som en del av «standardpakken» vil hver læringsmodul bli etterfulgt av at deltakerne besvarer en «quiz», for å måle hvor mye de har fått med seg av det som har vært forelest.  Etter avtale med oppdragsgiver kan denne målingen utelates, eller gjøres frivillig for kursdeltakerne.

PMP and CAPM are registered marks of the Project Management Institute, Inc.