Læremidler

All tekst og bilder som benyttes i undervisningen vil bli gjort tilgjengelig for virksomheten som .pdf-filer. Kursdeltakerne vil ikke være avhengig av annet materiale enn det som tilgjengeliggjøres på denne måten.

Kursmaterialet består av følgende hovedelementer:

  • Eget kurshefte for hver av modulene.
  • Dagsplaner for hver gjennomgang av hver kursmodul.
  • Kopier av Powerpoint-bilder

Alt ovenstående materiell er utarbeidet av prosjektlederskolen.no selv.

Kursholder vil bringe med seg kursmaterialet på et USB-minnekort. Med mindre annet er avtalt har virksomheten ansvar for at klasserommet inneholder PC og projektor, og at disse fungerer på kursdagene.