Personale

Administrasjonsleder: Kaja B.W Istad

Hjelpeinstruktør og rådgiver: Ståle R Fallrø

Undervisningsinspektør og instruktør: Per Olav Istad PMP*

Instruktør Asher Serussi PMP*.

Hjelpeinstruktør og pedagogisk fagansvarlig: Odd Jomar Hov

Vi ber om forståelse for at hektiske arbeidshverdager fører til at vi sjelden er tilgjengelig på telefonen. Vær så vennlige å sende en epost til postkasse@prosjektlederskolen.no, og oppgi når det passer at vi kontakter deg.

 

PMP is a registered mark of the ProjectManagement Institute, Inc.