Verdibidrag

Prosjektlederskolen.no tar faglig ansvar for at virksomhetens prosjektledere har prosjektfaglig kompetanse; på det nivå som er riktig for virksomheten. Målet er at virksomhetsledelsen skal kunne føle seg trygge på at medarbeidernes kompetanse er god nok til å være i prosjektlederrollen, og at den enkelte prosjektleder skal være fortrolig med de forventninger omgivelsene stiller til henne eller ham.

I de senere år har de faglige rammene for prosjektlederfaget blitt stadig mer standardisert, på et internasjonalt nivå. Standardiseringen omfatter forståelsen av begreper som brukes, samt faktiske kunnskaper og ferdigheter som prosjektledere forventes å ha. Kriteriene for hva som er kompetent prosjektledelse blir derved mer allmenne, og mindre «virksomhetsinterne». Dette kan være en utfordring; i prosjekter hvor prosjektleder skal samspille med kunder, leverandører eller samarbeidspartnere, og kanskje særlig hvis noen av disse ikke er norske virksomheter.

En prosjektleder kan nyte høy tillit i egen virksomhet, etter å ha demonstrert gode resultater over tid. Vedkommende kan imidlertid komme til å oppleve utfordringer, dersom hun/ han ikke er forberedt på at kunder, leverandører og samarbeidspartnere har tilpasset seg standarder, og stiller med nye forventninger til prosjektlederes kompetanse.

Følgende er eksempler på virksomheter kan ha særlig nytte av det verdibidrag prosjektlederskolen.no tilbyr:

  • Bedrifter som ønsker å levere til offentlig sektor. Offentlig sektor er gjerne tidlig ute med å ta i bruk internasjonale standarder i sin anskaffelsesvirksomhet, og vektlegger gjerne at prosjektlederkompetanse kan dokumenteres.
  • Virksomheter innenfor offentlig sektor som ønsker å dyktiggjøre egne medarbeider; særlig med tanke på prosjektbasert samarbeid innenfor offentlig sektor eller med leverandører.
  • Mellomstore og mindre virksomheter som leverer tjenester, eller produkter med en stor tjenestekomponent, til større virksomheter, eller samarbeider med større virksomheter. Større virksomheter legger gjerne større vekt på de formelle sidene ved prosjektledelse, og forventer at deres leverandører lett kan tilpasse seg dette.
  • Teknologiintensive bedrifter som er i – eller nærmer seg -en vekstfase. Typisk for bedrifter i denne situasjonen er gjerne at teknisk kompetanse, i kombinasjon med sunn fornuft og godt omdømme, har vært tilstrekkelig i tidligere faser, fordi omfanget av leveranser har vært begrenset. Når veksten kommer kan denne innebære flere, samtidige leveranseprosjekter, og gjerne leveranseprosjekter som er mer krevende å administrere.

Hvorfor velge Prosjektlederskolen som samarbeidspartner, fremfor konkurrerende kurstilbydere? Vi anbefaler deg å vurdere hvor viktig følgende er for din virksomhet:

  • Prosjektlederskolen har blitt evaluert og godkjent av PMI som leverandør av prosjektlederopplæring. Vi er godkjent for å utstede kurspoeng, såkalte «Professional Development Units», som gjør det mulig for PMI-sertifiserte kursholdere å vedlikeholde sine sertifikater.
  • Vi har forpliktet oss til å holde oss oppdatert på utviklingen av prosjektlederfaget, og vårt kursmateriell og våre kursholdere kan bli gjenstand for revisjon fra PMI .
  • Våre kursholdere er sertifisert av PMI®. Sertifiseringsordningen krever at kandidater kan dokumentere flere tusen timer praktisk erfaring i prosjektlederrollen og spesialisert opplæring i faget, og vedkommende må ha bestått eksamen som arrangeres av PMI. Sertifikatet som PMI utsteder varer 3 år i gangen, og de som innehar sertifikatet må i løpet av treårsperioden dokumentere at de har gjennomført en viss mengde tiltak for faglig utvikling.
  • Vi forplikter oss til å kontinuerlig bruke tid og energi på innlevelse i våre kunders virksomhet. Våre kursholdere skal ikke ha flere kunder enn hun/han har kapasitet til å leve seg inn i.
  • Konfidensiell behandling av den innsikt vi får i våre kunders virksomhet er en selvfølge. For å forsterke våre kunders trygghet forplikter vi oss til å ikke ta oppdrag for konkurrerende virksomheter, eller for virksomheter som med en viss sannsynlighet kan komme til å sitte på hver sin side av bordet i en rettskonflikt.
  • Ingen reisekostnader.